Coaching to proces służący rozwojowi osobistemu i zawodowemu. To swoisty katalizator, który czyni nas efektywniejszymi, zorientowanymi na pokonywanie przeszkód i zdobywanie celów. Coaching powinien mieć mocne podstawy merytoryczne oraz być umocowany w rzetelnej wiedzy psychologicznej i nie tylko. Relacja pomiędzy coachem a klientem ma charakter partnerski.

Spotkania coachingowe mają formę regularnych sesji. To klient decyduje na co chciałby przeznaczyć swój czas, ku czemu podążać. Moja rola, jako coacha, polega na wsparciu w zainicjowaniu działań pomocnych klientowi do ustalenia celu oraz stworzenia przestrzeni by mógł odkrywać swoje zasoby, potencjał potrzebny do osiągnięcia celu/sukcesu.

Jako coach pracuję elastycznie w metodologii zintegrowanej. Klientowi daję możliwość znalezienia optymalnej metody dla drogi do swojego celu.