Telefon

698 468 886

Email

bok@szczepaniak-psychology.eu

Godziny przyjęć

Pon. – Piątek 8.00 do 22.00

Depresja w starszy wieku

 

W przeciwieństwie do niektórych popularnych poglądów depresja nie jest normalnym dodatkiem do starzenia się. Przeciwnie, osoby starsze mają tendencję do odczuwania rosnącego zadowolenia ze swojego życia. Jednak gdy u starszych dorosłych rozwija się depresja, stan ten może zostać przeoczony, ponieważ może objawiać się mniej w uczuciach smutku lub żalu, a bardziej w drażliwości lub ogólnej apatii lub uczuciu zmęczenia. Ponadto depresja ma wpływ na pamięć, a u osób starszych depresja może objawiać się dezorientacją lub problemami z koncentracją.

Starzenie się przynosi wiele zmian życiowych, które mogą wywołać depresję, w tym utratę ukochanej osoby, utratę zatrudnienia i poczucie celu, utratę odporności lub dobrego zdrowia.
Ponadto schorzenia występujące częściej z wiekiem, takie jak choroby serca, udar mózgu i rak, mogą powodować objawy depresyjne. Lub leki stosowane w takich stanach mogą powodować działania niepożądane, które przyczyniają się do depresji.

Istnieje pewien rodzaj depresji, która rozwija się w późnym okresie życia, znana jako depresja naczyniowa, czasami nazywana również depresją miażdżycową lub podkorową depresją niedokrwienną. Wynika to z uszkodzenia naczyń mózgowych występującego w przypadku chorób sercowo-naczyniowych.

Badania obrazowania mózgu pokazują, że obszary uszkodzenia naczyń krwionośnych ograniczają przepływ krwi do obszarów mózgu zaangażowanych w regulację emocji i nastroju lub do istoty białej mózgu. Ci, którzy rozwijają depresję naczyniową, często mają w przeszłości nadciśnienie lub wysokie ciśnienie krwi. Depresja naczyniowa może objawiać się paranoją, tendencjami agresywnymi lub apatią i spowolnieniem ruchu.
Występują deficyty w funkcji wykonawczej. Diagnoza może obejmować obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) w celu wykrycia patologii naczyniowej w określonych częściach mózgu. Depresja naczyniowa nie reaguje na leki przeciwdepresyjne; zamiast tego pierwszym podejściem mogą być formy wsparcia psychospołecznego i / lub poznawczej terapii behawioralnej.

Większość starszych osób dorosłych z depresją poprawia się po leczeniu psychoterapią, lekami przeciwdepresyjnymi lub ich kombinacją. Badania wykazały, że sama psychoterapia może być skuteczna w przedłużaniu okresów wolnych od depresji.

Po więcej informacji o depresji u osób starszych zapraszam na konsultacje w moim Gabinecie Psychoterapeuty w Warszawie oraz na www.szczepaniak-psychology.eu/leczenie-depresji-warszawa

depresja u osób starszych

 

 

Rekomendowane teksty