Edukacja

Dyplomy i Certyfikaty

Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem, Coaching

4 letnia Szkoła Psychoterapii Systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej - Szkolenie Podstawowe

4 letnia Szkola Psychoterapii Systemowej WTTS - Szkolenie zaawansowane

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach stopien I

????????????????????????????????????

STUiW

Dyplom-Błękitny-Krzyż

ceryfikat-praca-teraputyczna-z-młodzieżą-uzależnioną

Specjalistyczny-Moduł-Szkoleniowy-w-zakresie-profilaktyki-i-terapii-uzależnień-behawioralnych-150x1201

zaświadczenie-szkolenie-zastosowanie-Gier

Zaświadczenie-Studium-Przeciwdziałania-Przemocy-w-Rodzinie-

Zaświadczenie-Szkolenie-Diagnoza-kliniczna

zaświadczenie-podstawy-interwencji-kryzysowej

Certyfikat-NLP

Zaświadczenie Uzależnienia od substancji i uzależnienia behawioralne w pracy konsultanta oraz dyżurnego telefonu zaufania

Zaświadczenie-Szkoła-Trenerów

Programy-i-strategie-psychoterapii-DDA

zaświadczenie-dialog-motywujący-w-pracy-terapeutycznej-z-osobami

zaświadczenie-meritum-coachingu-w-praktyce

Doświadczenie

Strona w przebudowie