Telefon

698 468 886

Email

bok@szczepaniak-psychology.eu

Godziny przyjęć

Pon. – Piątek 8.00 do 22.00

Kompetencje Psycholog Jolanty Szczepaniak

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów „Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem, coaching” w Szkole Głównej Handlowej.
Ukończyłam pełny cykl szkoleń w zawodzie psychoterapeuty zgodne ze standardami szkoleniowymi Polskiej Rady Psychoterapii i Ministerstwa Zdrowia.
Prowadzę psychoterapią indywidualną, par i rodzin na wszystkich etapach życia.
Wspieram rodziny w sytuacjach kryzysowych, szczególnie związanych z rozstaniem rodziców.
Pracuję indywidualnie z osobami doświadczającymi trudności w radzeniu sobie z wyzwaniami życia codziennego.
Dopomagam w rozwoju podniesienia jakości życia w relacji z samym sobą oraz innymi.

Moje wykształcenie psychoterapeutyczne

  Kurs podstawowy terapii systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
  Kurs zaawansowany terapii systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
  Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
     Moduł – psychoterapia psychodynamiczna – szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
     Moduł – psychoterapia ericksonowska – szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
     Moduł – psychoterapia poznawczo-behawioralna – szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Praktyk Neurolingwistycznego Programowania – akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – akredytacja przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes
Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
Studium Terapii Uzależnień
Nowoczesne Metody Diagnozowania, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
    Szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego z zakresu pracy z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i substancji psychoaktywnych
    Specjalistyczny Moduł Szkoleniowy w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych (MZ, Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii)
    Programy i Strategie Psychoterapii DDA, Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami (PARPA, Fundacja Etoh)
    Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej (Sławomir Jakima, Józef Leśniak, Ewa Małachowska, Andrzej Peda)
    Psychologia Kliniczna w Diagnozowaniu Osób z Zaburzeniami Używania Alkoholu (Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum)

Szkolenia

■ Szkolenia z tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej czyli ACT (terapia akceptacji i zaangażowania). Jest to jedna z najpopularniejszych metod psychoterapii i treningu psychologicznego.
 •  Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej. Wprowadzenie do pięciu zasad FAP (Matthew Menayas Skinta)
 • ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami (Russ Harris)
 • Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie (Rey Owen)
 • Świadoma relacja z sobą w praktyce: Jak odłożyć na bok sztywne przekonania na swój temat (Louise McHugh)
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość  (Matthew Skinta)

■ Metodologia pracy z pacjentami z osobowością narcystyczną w paradygmacie poznawczo-behawioralnym (Centrum Terapii Poznawczej i Schematu)

■ Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PARPA, Niebieska Linia)

■ Podstawy Interwencji Kryzysowej (Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego)

■ Interwencja Kryzysowa w Zachowaniach Suicydalnych – rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

■ Dialog Motywujący w pracy terapeutycznej (MZ, KB ds PN)

■ Meritum coachingu w praktyce (Human Advice)

■ Zastosowanie Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych MGDS (Psychological Solutions Group)

■ Diagnoza kliniczna dla psychologów (Academia Psyche)

■ Opiniowanie psychologiczne w odszkodowawczych sprawach cywilnych (Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce)

■ Przeprowadzanie badań i interpretacja wyników Kwestionariusza MMPI-2 (Centrum Psychologii Klinicznej)

■ Szkoła Trenerów (Wszechnica Uniwersytetu Jagielońskiego)

Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, które budowałam w takich miejscach jak:

 • Przychodnia Specjalistyczna
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Grupa Medyczna
 • Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny „Petra”
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • jednostka organizacyjna m.st. Warszawy
 • firmy szkoleniowe, edukacyjne
 • Centrum Psychoterapii

Psycholog Jolanta Szczepaniak
Konsultacje w Gabinecie lub konsultacje Online

+48 698 468 886