Psychoterapeuta to zawód do którego można się przygotować w toku  kształcenia podyplomowego po ukończeniu studiów wyższych (niekoniecznie psychologii). Specjalistyczne, podyplomowe, kształcenie w zawodzie psychoterapeuty trwa minimum 4 lata. Na ogół szkoła psychoterapii trwa 4-6 lat, są szkoły w których całościowe szkolenie trwa dłużej.
Psychoterapeuta winien uczestniczyć we własnej psychoterapii, podlega superwizji czyli konsultuje swoją pracę z innym psychoterapeutą który ma certyfikat superwizora.

Wg popularniejszej definicji, psycholog to “osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej”.
W praktyce: po ukończonych jednolitych 5 letnich studiów na Wydziale Psychologii i uzyskała dyplom magistra psychologii może zajmować się poradnictwem, posługiwać się testami psychologicznymi, wydawać diagnozę funkcjonalną osoby badanej, orzeczenia.

Reasumując: Psycholog nie ma przygotowania do prowadzenia psychoterapii, nawet jeśli mu się tak wydaje.