Telefon

698 468 886

Email

bok@szczepaniak-psychology.eu

Godziny przyjęć

Pon. – Piątek 8.00 do 22.00

Leczenie depresji psychoterapią

 

W przypadku łagodnej do umiarkowanej depresji psychoterapia w leczeniu depresji jest ogólnie uważana za najlepszą opcję leczenia. Psychoterapia jest ważna w pomaganiu pacjentom w opracowywaniu strategii radzenia sobie z sytuacjami, które powodują depresję oraz w skutecznym radzeniu sobie z negatywnymi myślami i uczuciami, które powodują stres.

Zarówno terapia poznawczo-behawioralna, jak i terapia interpersonalna zostały szeroko przetestowane i okazały się skuteczne w leczeniu depresji. Ucząc się nowych sposobów myślenia i zachowania, psychoterapia daje ludziom umiejętności rozbrojenia negatywnych stylów myślenia i zachowania. Terapia pomaga ludziom zrozumieć i radzić sobie w trudnych relacjach osobistych, które mogą powodować lub nasilać ich depresję.

Badania wykazały, że dla nastolatków kombinacja leków i psychoterapii może być najskuteczniejszym podejściem w leczeniu poważnej depresji i zmniejszania prawdopodobieństwa nawrotu.
Podobnie, badanie oceniające leczenie depresji u starszych osób dorosłych wykazało, że pacjenci, którzy odpowiedzieli na początkowe leczenie lekami i psychoterapią rzadziej mieli depresję nawracającą, jeśli kontynuowali leczenie skojarzone przez co najmniej dwa lata.

 

psychoterapia w leczeniu depresji

 

Jeśli chcesz

Rekomendowane teksty