Człowiek to bezkres. W dodatku, podlega ciągłej zmianie. Dlatego, mimo ukończenia studiów magisterskich z psychologii i podyplomowych (szkoła psychoterapii, doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem, coaching) to nigdy nie przestałam się uczyć. Nieustannie rozwijam warsztat zawodowy, poznaję nowe metody terapeutyczne i coachingowe, wymieniam poglądy z innymi specjalistami, biorę udział w seminariach i szkoleniach, czytam literaturę fachową. Słowem: staram się być uważna. I otwarta.

Dojrzały psychoterapeuta nie narzuca swoich opinii i zapatrywań. Z drugiej strony – nie powinien podlegać wpływowi ze strony klienta. Dojrzały psychoterapeuta stara się być, na ile to możliwe, neutralny. Żeby to osiągnąć cały czas poddaję refleksji siebie i swoją rzeczywistość. W tym celu jestem po własnej terapii, posiadam swojego superwizora, jak również uczestniczę w superwizjach grupowych.

Mój zakres kompetencji obejmuje psychoterapię (psychoterapię par i rodzin, terapię dla osób uzależnionych, terapię bliskich osoby uzależnionej, grupy terapeutyczne), psychoedukację oraz wsparcie rozwojowe (warsztaty, szkolenia, coaching, doradztwo zawodowe). Będąc psychologiem, posiadam kwalifikacje do prowadzenia diagnostyki psychologicznej, diagnostyki kompetencji zawodowej oraz orzecznictwa z obszaru psychologii.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizowałam studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem, coaching” w Szkole Głównej Handlowej, Szkołę Psychoterapii Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej. Ponadto ukończyłam szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odbyłam szereg szkoleń z zakresu psychoterapii (w różnych konwencjach) oraz diagnozy psychologicznej, a także szkoleń z zakresu coachingu. Były to m. in.:

• Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach,

• Program integracyjnej psychoterapii dla DDA,

• Specjalistyczny Moduł Szkoleniowy w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych,

• Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne,

• Praca terapeutyczna z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i substancji psychoaktywnych,

• Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami,

• Programy i strategie Psychoterapii DDA,

– Ambasadorzy Empatii,

– Trening relaksacyjny,

– Trening negocjacyjny,

– Społeczność terapeutyczna jako metoda terapii osób uzależnionych,

– Terapeutyczne zastosowanie bajek i metafor.

◊ Nowoczesne metody diagnozowania,

◊ Diagnoza kliniczna dla psychologów,

◊ Przeprowadzanie badań i interpretacja wyników Kwestionariusza MMPI-2,

◊ Zastosowanie Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych,

▪Meritum coachingu w praktyce

▪200 godzinne szkolenie w Polskim Instytucie NLP – Certyfikat Praktyka NLP

▪Certyfikowana Szkoła Coachów™ oparta na założeniach THE New Game of Business Coaching ™, podejście zintegrowane zgodne z wymogami ICF (w procesie)

Posiadam bogate doświadczenie zawodowe. Zdobywałam je w instytucjach specjalistycznych – zarówno państwowych, jak i prywatnych między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  Orzecznictwie Medycznym jako lekarz orzecznik w obszarze psychologia, jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy, Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutyczno “Petra” (“stara Petra”), SPZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, NZOZ Grupa Medyczna+, Centrum Psychoterapii. Wielokrotnie prowadziłam szkolenia dla firm szkoleniowych, edukacyjnych,  osób zagrożonych wykluczeniem, uczniów, nauczycieli, rodziców.